KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Rozmowa z psychologiem jest krótkoterminową formą pomocy. Jej celem jest diagnoza psychologiczna, wsparcie w sytuacji kryzysowej, omówienie aktualnych problemów życiowych.

Leave a reply