TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening Umiejętności Społecznych jest metodą pomagania dzieciom w lepszym zrozumieniu interakcji międzyludzkich i angażowaniu się w życie społeczne.

Leave a reply