fbpx
terapia_logopeda
LOGOPEDA_MOBILE
kropki_graficzka_lewo_960x80

NA CZYM POLEGA?

NA CZYM POLEGA?

kropki_graficzka_lewo_960x80

Konsultacja i praca z logopedą pozwolą na skorygowanie trudności w komunikacji – zarówno w przypadku wad wymowy, jak i problemów z mówieniem. Opóźnienia w rozwoju mowy mają wpływ na interakcje z innymi, umiejętność uczenia się, a nawet rozwój osobowości. Wyrażanie swoich potrzeb za pomocą słów jest istotnym elementem funkcjonowania, dlatego też bariery te mogą znacznie utrudniać rozwój intelektualny, emocjonalny oraz społeczny dziecka lub dorosłego.

 

Nasz logopeda posiada odpowiednie doświadczenie i szeroki zakres wiedzy, aby dobrać odpowiednie metody pracy. W HKF Centrum stawiamy na indywidualne podejście oraz współpracę interdyscyplinarną pomiędzy specjalistami – terapia logopedyczna będzie wyglądała inaczej w zależności od trudności klienta.

 

Pomoc logopedyczna jest świadczona także w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Konsultacja i praca z logopedą pozwolą na skorygowanie trudności w komunikacji – zarówno w przypadku wad wymowy, jak i problemów z mówieniem. Opóźnienia w rozwoju mowy mają wpływ na interakcje z innymi, umiejętność uczenia się, a nawet rozwój osobowości. Wyrażanie swoich potrzeb za pomocą słów jest istotnym elementem funkcjonowania, dlatego też bariery te mogą znacznie utrudniać rozwój intelektualny, emocjonalny oraz społeczny dziecka lub dorosłego.

Nasz logopeda posiada odpowiednie doświadczenie i szeroki zakres wiedzy, aby dobrać odpowiednie metody pracy. W HKF Centrum stawiamy na indywidualne podejście oraz współpracę interdyscyplinarną pomiędzy specjalistami – terapia logopedyczna będzie wyglądała inaczej w zależności od trudności klienta.

 

Pomoc logopedyczna jest świadczona także w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

PIERWSZA KONSULTACJA

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

PIERWSZA KONSULTACJA

kropki_graficzka_lewo_960x80

Pierwsze spotkanie z logopedą ma na celu ocenę rozwoju mowy, która odbywa się podczas obserwacji oraz wywiadu z dzieckiem/opiekunem lub dorosłym. Po każdym spotkaniu otrzymasz wskazówki oraz zadania domowe na okres pomiędzy kolejnymi wizytami.

Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na diagnozę lub terapię logopedyczną – nie istnieją tutaj granice wiekowe, ale im szybciej podejmie się działania, tym szybsza będzie poprawa.

Pierwsze spotkanie z logopedą ma na celu ocenę rozwoju mowy, która odbywa się podczas obserwacji oraz wywiadu z dzieckiem/opiekunem lub dorosłym. Po każdym spotkaniu otrzymasz wskazówki oraz zadania domowe na okres pomiędzy kolejnymi wizytami.
Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na diagnozę lub terapię logopedyczną – nie istnieją tutaj granice wiekowe, ale im szybciej podejmie się działania, tym szybsza będzie poprawa.

kropki_graficzka_lewo_960x80

WSKAZANIA

WSKAZANIA

kropki_graficzka_lewo_960x80

 • trudności z wymową; mowa niezrozumiała dla otoczenia
 • opóźniony rozwój mowy, regres mowy
 • mutyzm, afazja, lęk przed porozumiewaniem się
 • niedosłuch, nierozumienie poleceń
 • trudności w mówieniu (jąkanie, męczliwość, ciągłe odchrząkiwanie, nadmierne łapanie powietrza)
 • trudności podczas jedzenia (problemy z przełykaniem lub żuciem)

 • nieprawidłowy sposób oddychania
 • diagnoza spektrum autyzmu, zespołu Aspergera, Zespołu Retta, Zespołu Hellera, niepełnosprawności intelektualnej
 • trudności szkolne (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)
 • zmiany anatomiczne w obrębie aparatu mowy
 • wsparcie po udarze mózgu
 • trening emisji i higieny głosu

EFEKTY

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

EFEKTY

kropki_graficzka_lewo_960x80

 • wyrównanie opóźnień rozwoju mowy i wsparcie ogólnorozwojowe
 • przywrócenie mowy
 • osiągnięcie sprawności językowej, likwidacja zaburzeń mowy

 • poprawa jakości życia, lepsze funkcjonowanie społeczne
 • lepsze rozumienie poleceń i przekazywanych treści
 • lepsza koncentracja i mniejsza męczliwość
kropki_graficzka_lewo_960x80

TRENING EMISJI I HIGIENY GŁOSU

TRENING EMISJI I HIGIENY GŁOSU

kropki_graficzka_lewo_960x80

W ramach sesji z logopedą osoby dorosłe mogą także skorzystać z treningu emisji głosu. Osoby dorosłe operujące na co dzień w swojej pracy głosem, zachęcamy do skorzystania z treningów emisji głosu. Pozwolą nabyć umiejętności prawidłowej techniki mowy oraz modulacji głosu.

W ramach sesji z logopedą osoby dorosłe mogą także skorzystać z treningu emisji głosu. Osoby dorosłe operujące na co dzień w swojej pracy głosem, zachęcamy do skorzystania z treningów emisji głosu. Pozwolą nabyć umiejętności prawidłowej techniki mowy oraz modulacji głosu.

EFEKTY

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

EFEKTY

kropki_graficzka_lewo_960x80

 • nauka poprawnej techniki oddychania
 • nauka właściwej emisji głosu i artykulacji

 • minimalizacja ryzyka chorób strun głosowych
 • panowanie nad głosem w sytuacjach stresowych, większa pewność siebie podczas wystąpień

kropki_graficzka_lewo_960x80

INNE MOŻLIWOŚCI

INNE MOŻLIWOŚCI

kropki_graficzka_lewo_960x80

Zobacz, co przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich podopiecznych. Terapie w HKF Centrum powstały z myślą o skutecznej pomocy i kompleksowym wsparciu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapoznaj się z naszą ofertą!

Zobacz, co przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich podopiecznych. Terapie w HKF Centrum powstały z myślą o skutecznej pomocy i kompleksowym wsparciu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapoznaj się z naszą ofertą!