fbpx

Trudności szkolne – różne wymiary

webinar_sekacja_lewo

Dziecko funkcjonuje w wielu środowiskach, które wpływają na rozwój emocjonalny, poznawczy, fizyczny i społeczny. Bardzo ważnym obszarem zdobywania wiedzy jest szkoła. Już od najmłodszych lat dzieci muszą stawić czoła wyzwaniom edukacyjnym. Zdobycie odpowiednich umiejętności na wcześniejszych etapach szkolnych ma wpływ na ich rozwój na późniejszych poziomach kształcenia.

Co zrobić w sytuacji, kiedy dziecko ma trudności szkolne? Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są rodzaje trudności szkolnych?

  • Gdzie szukać pomocy i wsparcia terapeutycznego?

  • Dlaczego warto je diagnozować?

Kiedy jest motywacja do nauki, a sukcesu brak

Pojawienie się jedynki ze sprawdzianu czy zaległości w pracach domowych może być spowodowane różnymi czynnikami. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że brak motywacji ucznia jest głównym powodem tego stanu, jednak warto zgłębić tę sytuację. Jeśli trudności szkolne są długotrwałe i nie wynikają z braku chęci do nauki czy pracowitości dziecka, warto zbadać przyczyny tych niepowodzeń.

Trudności szkolne obejmują szeroki zakres problemów związanych z przyswajaniem i rozumieniem wiedzy, a także umiejętnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu. Często te problemy stają się widoczne w momencie rozpoczęcia nauki szkolnej przez dziecko.

Wyróżniamy dwie grupy trudności szkolnych:

  • Specyficzne – dotyczą dzieci, które pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, odpowiedniej dojrzałości szkolnej oraz dobrych warunków środowiskowych odnoszą niepowodzenia w nauce.

  • Niespecyficzne – związane są z obniżonym poziomem rozwoju intelektualnego, ale także różnego rodzaju wadami i schorzeniami. Do tej grupy zaliczają się także zaniedbania dydaktyczne i środowiskowe.

Diagnoza trudności szkolnych jest pierwszym krokiem do skutecznej pomocy dziecku. Warto rozpocząć od diagnozy intelektu. Jest to pomiar zdolności poznawczych takich jak: myślenie abstrakcyjne, spostrzeganie, pamięć czy rozwiązywanie problemów. Wszystkie diagnozy są możliwe w HKF Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka -> sprawdź szczegóły https://hkfcentrum.pl/hkf-centrum-nppp/

Specyficzne trudności szkolne w pisaniu, czytaniu i liczeniu

webinar_sekacja_lewo

Do specyficznych trudności szkolnych zaliczamy pewne grupy zaburzeń, które charakteryzują się odrębnymi cechami. Wyróżniamy:

  • dysleksję – to trudności w czytaniu, rozumieniu czytanego tekstu i pisaniu

  • dysgrafię – dotyczy kłopotów z pisaniem zwłaszcza dobrego poziomu graficznego pisma

  • dysortografię – dotyczy poprawnej pisowni wyrazów związanej z przestrzeganiem zasad ortografii

  • dyskalkulię – to trudności związane z matematyką, które przejawiają się w problemach z rozumieniem liczb, operacji numerycznych oraz przyswajaniem pojęć matematycznych.


 

Kompleksowa pomoc Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna to miejsce, które specjalizuje się w diagnozowaniu różnych rodzajów trudności szkolnych oraz zapewnia kompleksową pomoc terapeutyczną dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Od lipca 2023 HKF Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka funkcjonuje, jako Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – https://hkfcentrum.pl/hkf-centrum-nppp/

Zgłoszenie się do Poradni gwarantuje otrzymanie oficjalnej diagnozy trudności szkolnych w postaci opinii, która umożliwi dostosowanie wymagań szkoły do możliwości dziecka. Zawarte w opinii wskazówki ułatwiają dziecku naukę i zdobywanie określonych umiejętności. Zastosowane strategie edukacyjne mają na celu nie tylko poprawę rozumienie materiału, lecz także budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie u ucznia. To wpłynie korzystnie na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej oraz da możliwość rozwoju pasji i zainteresowań.

 

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej specjaliści przygotowują także program pracy terapeutycznej oraz zapewniają wsparcie emocjonalne dla dziecka i rodziców. Dzięki diagnozie i terapii trudności szkolnych nauka staje się nie tylko wyzwaniem, ale także ciekawym doświadczeniem dla dziecka i rodzica.