fbpx

 

 

Czym są zaburzenia emocjonalne?

webinar_sekacja_lewo

Emocje odgrywają istotną rolę w rozwoju każdego człowieka. Rozwój emocjonalny dziecka to proces, dzięki któremu dziecko uczy się wyrażać oraz interpretować swoje emocje oraz uczucia i stany emocjonalne innych osób.

Termin „zaburzenia emocjonalne” pojawił się już w latach 30-tych XX wieku. Są to stany obejmujące wahania nastroju, sposób myślenia i działania osoby nimi dotkniętej. Zaburzenia mogą dotyczyć dzieci jak i osób dorosłych. Wszystkie procesy emocjonalne człowieka zależą od wielu czynników: stanu zdrowia, funkcjonowania układy nerwowego i hormonalnego, atmosfery w domu oraz doświadczeń społecznych. Kiedy dziecko/nastolatek doświadcza trudności emocjonalnych zostaje zaburzona jego zdolność do interakcji z innymi, co powoduje problemy natury społecznej i emocjonalnej.

Portrait of sad little girl sitting isolated on blue studio background. How it feels to be autist. Modern problems, new vision of social issues. Concept of autism, childhood, healthcare, medicine.

Emocje rządzą

Pojawienie się zaburzeń emocjonalnych w dzieciństwie nie zawsze warunkuje problemy związane ze stanami lękowymi w dorosłości. Niektóre z nich wygasają w wieku dorastania, inne wręcz przeciwnie nasilają się i utrzymują do dorosłości. Jednakże pojawienie się zaburzeń emocjonalnych w dzieciństwie jest zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju psychospołecznego, które ma swe konsekwencje w życiu dorosłym, a te z kolei mogą determinować rozwój nieprawidłowej osobowości.

Zaburzenia emocjonalne to (internalizacyjne) nieadekwatna reakcja emocjonalna, (a czasem także jej brak!) na różne bodźce zewnętrzne, ze środowiska i otoczenia. U dzieci i młodzieży występują najczęściej pod postacią wahań nastroju, wybuchów złości, czy reakcji nerwicowych i lękowych. Mogą się także objawiać w postaci wygaszenia emocjonalnego. W mechanizm występowania zaburzeń emocjonalnych wpisane są zarówno czynniki biologiczne, jak i psychologiczne.  

 

Zaburzenia emocjonalne są diagnozowane zarówno wśród dzieci (1 na 6 dzieci cierpi na nie), młodzieży, jak i osób dorosłych. U najmłodszych najczęstszą przyczyną ich występowania jest sytuacja w domu rodzinnym, problemy w grupie rówieśniczej oraz z nauką.

Trudności emocjonalne w przypadku dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych są także reakcją na traumatyczne wydarzenia i stresujące sytuacje, z którymi musi mierzyć się człowiek

blog 20 02 - bgraf

Diagnoza i terapia

webinar_sekacja_lewo

Diagnoza jest podstawą do pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, na różnym etapie rozwoju.

Zapoznaj się z ofertą diagnostyczną HKF Centrum https://hkfcentrum.pl/diagnoza/

Zapraszamy do przeczytania naszego e- poradnika 

Z tego e-poradnika dowiesz się:

  • Jakie są trzy najważniejsze komponenty emocji i jak rozpoznać bodziec wyzwalający

  • Czym są zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży

  • Jakie są przyczyny zaburzeń emocjonalnych i czym się charakteryzują

  • Na czym polega diagnoza zaburzeń i do jakiego specjalisty się udać

  • Jakie są metody leczenia i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi

Zapoznaj się z ofertą terapeutyczną HKF Centrum https://hkfcentrum.pl/terapia/