NIEPUBLICZNA PORADNIA

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

NIEPUBLICZNA PORADNIA

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

14 lipca 2023 HKF Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka uzyskało zezwolenie na działalność jako Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Niepubliczna poradnia może oferować usługi, których nie prowadzi podmiot cywilny, poniżej prezentujemy dostępną ofertę. Niepubliczna poradnia może oferować usługi odpłatnie lub na podstawie umów z innymi podmiotami. Zapoznaj się z naszym statutem.

14 lipca 2023 HKF Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka uzyskało zezwolenie na działalność jako Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Niepubliczna poradnia może oferować usługi, których nie prowadzi podmiot cywilny, poniżej prezentujemy dostępną ofertę. Niepubliczna poradnia może oferować usługi odpłatnie lub na podstawie umów z innymi podmiotami. Zapoznaj się z naszym statutem.

JAKO NIEPUBLICZNA PORADNIA MOŻEMY POMÓC TWOJEMU DZIECKU POPRZEZ:

 • wszechstronny zakres specjalistycznych usług w tym program WWR
 • szerokie możliwości diagnostyczne

 • dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie psychologiczne
 • wydawanie różnego rodzaju opinii

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG NASZEJ NIEPUBLICZNEJ PORADNI?

KRÓTKIE TERMINY OCZEKIWANIA NA POMOC

NOWOCZESNE GABINETY I SPECJALISTYCZNY SPRZĘT

WYBITNI SPECJALIŚCI I INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

DOGODNA LOKALIZACJA Z DARMOWYM PARKINGIEM

KRÓTKIE TERMINY OCZEKIWANIA NA POMOC PSYCHOLOGICZNĄ

NOWOCZESNE GABINETY I SPECJALISTYCZNY SPRZĘT

WYBITNI SPECJALIŚCI I INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

DOGODNA LOKALIZACJA Z DARMOWYM PARKINGIEM

OFERTA DIAGNOZ

kropki_graficzka_lewo_960x80
kropki_graficzka_lewo_960x80

OFERTA DIAGNOZ

1. Psychologiczna – pedagogiczna dzieci w kierunku gotowości szkolnej

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

To ocena rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego dziecka, która stwierdza czy posiada ono kompetencje umożlwiające podjęcie nauki w szkole. 

1. Psychologiczna – pedagogiczna dzieci w kierunku gotowości szkolnej

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

To ocena rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego dziecka, która stwierdza czy posiada ono kompetencje umożlwiające podjęcie nauki w szkole. 

2. Psychologiczna małego dziecka

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

To ocena poziomu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym przez specjalistę, który zwraca uwagę na wyjaśnienie przyczyn zachowań czy trudności oraz wskazuje możliwości wsparcia terapeutycznego. 

2. Psychologiczna małego dziecka

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

To ocena poziomu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym przez specjalistę, który zwraca uwagę na wyjaśnienie przyczyn zachowań czy trudności oraz wskazuje możliwości wsparcia terapeutycznego. 

3. Psychologiczna – pedagogiczna dzieci w kierunku trudności szkolnych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

To analiza i ocena przyczyn trudności z nauką oraz wskazanie działań terapeutycznych, które poprawią zdobywanie wiedzy poprzez łagodzenie objawów dysleksji, dysgrafii i wzmocnienie zdolności koncentracji uwagi.

3. Psychologiczna – pedagogiczna dzieci w kierunku trudności szkolnych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

To analiza i ocena przyczyn trudności z nauką oraz wskazanie działań terapeutycznych, które poprawią zdobywanie wiedzy poprzez łagodzenie objawów dysleksji, dysgrafii i wzmocnienie zdolności koncentracji uwagi.

4. Logopedyczna

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

To ocena komunikacji werbalnej dziecka w celu zrozumieniu trudności z zakresu języka mówionego takich jak: poprawne wymawianie dźwięków, płynność czy rozumieniem mowy oraz inne zdolności komunikacyjne.   

4. Logopedyczna

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

To ocena komunikacji werbalnej dziecka w celu zrozumieniu trudności z zakresu języka mówionego takich jak: poprawne wymawianie dźwięków, płynność czy rozumieniem mowy oraz inne zdolności komunikacyjne.   

5. ADOS – 2

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

To narzędzie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieci i osób dorosłych, z wykorzystaniem specjalnego protokołu obserwacji objawów autystycznych.   

5. ADOS – 2

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

To narzędzie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieci i osób dorosłych, z wykorzystaniem specjalnego protokołu obserwacji objawów autystycznych.   

6. Dysleksji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

To proces oceny trudności w czytaniu, rozumienia tekstu oraz pisaniu, które wynikają z neurobiologii mózgu. Diagnoza składa się z testu inteligencji i dysleksji oraz diagnozy pedagogicznej.

6. Dysleksji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

To proces oceny trudności w czytaniu, rozumienia tekstu oraz pisaniu, które wynikają z neurobiologii mózgu. Diagnoza składa się z testu inteligencji i dysleksji oraz diagnozy pedagogicznej.

7. ADHD

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jest to ocena zaburzeń związanych z występowaniem objawów Nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli impulsywności, nadruchliwości oraz trudności z koncentracją uwagi w różnych kontekstach.

7. ADHD

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jest to ocena zaburzeń związanych z występowaniem objawów Nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli impulsywności, nadruchliwości oraz trudności z koncentracją uwagi w różnych kontekstach.

8. Intelektu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jest to pomiar umiejętności intelektualnych zwłaszcza zdolności poznawczych takich jak: myślenie abstrakcyjne, spostrzeganie, pamięć czy rozwiązywanie problemów. Diagnoza opiera się na Teście Binet, który wykorzystuje zadania o różnym stopniu trudności, dostosowane do wieku badanego.

8. Intelektu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jest to pomiar umiejętności intelektualnych zwłaszcza zdolności poznawczych takich jak: myślenie abstrakcyjne, spostrzeganie, pamięć czy rozwiązywanie problemów. Diagnoza opiera się na Teście Binet, który wykorzystuje zadania o różnym stopniu trudności, dostosowane do wieku badanego.

9. Pedagogiczna

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

To proces oceny umiejętności i zachowań ucznia w celu zrozumienia jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Diagnoza pedagogiczna pomaga dostosować proces nauczania do możliwości, cech i wymagań dziecka. Specjalista określa poziom rozwoju pod względem intelektualnym badając takie umiejętności jak: czytanie, pisanie, znajomość ortografii, matematyki czy słuch.

9. Pedagogiczna

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

To proces oceny umiejętności i zachowań ucznia w celu zrozumienia jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Diagnoza pedagogiczna pomaga dostosować proces nauczania do możliwości, cech i wymagań dziecka. Specjalista określa poziom rozwoju pod względem intelektualnym badając takie umiejętności jak: czytanie, pisanie, znajomość ortografii, matematyki czy słuch.

10. SI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jest to ocena i identyfikacja trudności związanych z rozwojem psychoruchowym i działaniem zmysłów, zwłaszcza porządkowaniem bodźców płynących, że świata zewnętrznego.

10. SI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jest to ocena i identyfikacja trudności związanych z rozwojem psychoruchowym i działaniem zmysłów, zwłaszcza porządkowaniem bodźców płynących, że świata zewnętrznego.

OFERTA TERAPII

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

OFERTA TERAPII

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU (WWR)

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU (WWR)

kropki_graficzka_lewo_960x80
NPPP_WWR_deskop

HKF Centrum, jako Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR). Niepubliczna poradnia może oferować usługi odpłatnie lub na podstawie umów z innymi podmiotami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

NPPP_WWR_mobil

HKF Centrum, jako Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR). Niepubliczna poradnia może oferować usługi odpłatnie lub na podstawie umów z innymi podmiotami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

kropki_graficzka_lewo_960x80

REJESTRACJA

REJESTRACJA

kropki_graficzka_lewo_960x80

Zarezerwuj miejsce już dziś, z formularza rejestracyjnego wybierz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, następnie zaznacz rodzaj usługi. Podczas rejestracji akceptujesz nasz regulamin. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zarezerwuj miejsce już dziś, z formularza rejestracyjnego wybierz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, następnie zaznacz rodzaj usługi. Podczas rejestracji akceptujesz nasz regulamin.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

NPPP - CENNIK

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

NPPP - CENNIK

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.
 • DIAGNOZA DYSLEKSJI (3 spotkania)
  700 zł
 • DIAGNOZA ADHD (3/4 spotkania)
  700 zł
 • DIAGNOZA INTELEKTU (Binet 5)
  420 zł
 • DIAGNOZA PEDAGOGICZNA (50 min)
  200 zł
 • DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA (50 min)
  200 zł
 • DIAGNOZA SI (50 min)
  650 zł
kropki_graficzka_lewo_960x80

SPECJALIŚCI

SPECJALIŚCI

kropki_graficzka_lewo_960x80