Biofeedback_terapia
Biofeedback_terapia
kropki_graficzka_lewo_960x80

NA CZYM POLEGA?

NA CZYM POLEGA?

kropki_graficzka_lewo_960x80
grafika_biofeedback

Biofeedback to metoda „treningu mózgu” dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, którzy borykają się z psychofizycznymi lub psychologicznymi trudnościami w funkcjonowaniu. Trening ten pozwala na naukę rozpoznawania oraz kontrolowania swoich stanów psychofizycznych (np. koncentracji uwagi, wyciszenia, spokoju). Aktywność mózgu obrazowana jest na ekranie trenującego w interaktywnej formie — gier lub filmów. Trenujący poprzez pracę własnego umysłu lub ćwiczenia oddechu, uczy się wpływać na przebieg gry. Inaczej mówiąc, trening Biofeedback uczy nas regulacji aktywności fal mózgowych i procesów zachodzących w ciele.

Biofeedback to metoda „treningu mózgu” dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, którzy borykają się z psychofizycznymi lub psychologicznymi trudnościami w funkcjonowaniu. Trening ten pozwala na naukę rozpoznawania oraz kontrolowania swoich stanów psychofizycznych (np. koncentracji uwagi, wyciszenia, spokoju). Aktywność mózgu obrazowana jest na ekranie trenującego w interaktywnej formie — gier lub filmów. Trenujący poprzez pracę własnego umysłu lub ćwiczenia oddechu, uczy się wpływać na przebieg gry. Inaczej mówiąc, trening Biofeedback uczy nas regulacji aktywności fal mózgowych i procesów zachodzących w ciele.

OD CZEGO ZACZYNAMY?

DIAGNOZA

BIOFEEDBACK

TRENINGI

BIOFEEDBACK

EWALUACJA

POSTĘPÓW

 • wywiad z rodzicem/opiekunem
 • pomiar aktywności mózgu w 9 punktach na głowie
 • zaprezentowanie gier Biofeedback
 • opis wyników w formie pisemnej

 • efekty treningów odczuwane są po ok. 10-15 sesjach
 • zalecana częstotliwość sesji: co najmniej raz, a najlepiej 2 razy w tygodniu

 • wykonywana po 10 lub 15 sesjach (w zależności od rozpoznanego problemu)
 • w cenie usługi otrzymasz opis postępów w formie pisemne

WSKAZANIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH/OSÓB STARSZYCH

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

WSKAZANIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH/OSÓB STARSZYCH

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

 • problemy ze skupieniem, koncentracją uwagi, przetwarzaniem informacji
 • ADHD i ADD, zaburzenia pamięci
 • odczuwanie napięcia, stresu, bóle głowy
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami i w sytuacjach stresujących
 • zaburzenia emocjonalne i psychosomatyczne
 • zaburzenia mowy, jąkanie się, tiki

 • problemy ze snem
 • uzależenienia
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespół Aspergera
 • trudności szkolne, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia
 • uzupełnienie rehabilitacji po urazach głowy, udarze
 • wypalenie zawodowe, chroniczne zmęczenie
 • choroba Alzheimera, Parkinsona

 • problemy ze skupieniem, koncentracją uwagi, przetwarzaniem informacji
 • ADHD i ADD, zaburzenia pamięci
 • odczuwanie napięcia, stresu, bóle głowy
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami i w sytuacjach stresujących
 • zaburzenia emocjonalne i psychosomatyczne
 • zaburzenia mowy, jąkanie się, tiki
 • problemy ze snem
 • uzależenienia
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespół Aspergera
 • trudności szkolne, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia
 • uzupełnienie rehabilitacji po urazach głowy, udarze
 • wypalenie zawodowe, chroniczne zmęczenie
 • choroba Alzheimera, Parkinsona
kropki_graficzka_lewo_960x80

EFEKTY DLA DZIECI

EFEKTY DLA DZIECI

kropki_graficzka_lewo_960x80

Dzięki terapii dziecko uczy się co zrobić, aby mózg pracował wydajniej. Treningi Biofeedback pomagają dzieciom, które borykają się z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, depresją, nadpobudliwością oraz zachowaniami agresywnymi. Dają bardzo dobre efekty w poprawie koncentracji uwagi, lepszym zapamiętywaniu oraz uczą wyciszania się i opanowania stresu. Dzięki treningom dzieci osiągają lepsze wyniki w szkole i lepiej funkcjonują na co dzień.

Dzięki terapii dziecko uczy się co zrobić, aby mózg pracował wydajniej. Treningi Biofeedback pomagają dzieciom, które borykają się z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, depresją, nadpobudliwością oraz zachowaniami agresywnymi. Dają bardzo dobre efekty w poprawie koncentracji uwagi, lepszym zapamiętywaniu oraz uczą wyciszania się i opanowania stresu. Dzięki treningom dzieci osiągają lepsze wyniki w szkole i lepiej funkcjonują na co dzień.

EFEKTY DLA DOROSŁYCH/SENIORÓW

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

EFEKTY DLA DOROSŁYCH/SENIORÓW

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

Treningi Biofeedback u osób dorosłych poprawiają skupienie oraz zwiększają efektywność działania w pracy. Są skuteczną metodą w nauce lepszej odporności na stres oraz niwelują negatywne skutki zdrowotne chronicznego stresu. Metoda ta jest więc przydatna m.in. dla osób pracujących umysłowo, pod presją czasu albo dla sportowców. U osób starszych zwiększa szansę na zachowanie dobrej kondycji umysłowej oraz motywuje do aktywności.

Treningi Biofeedback u osób dorosłych poprawiają skupienie, zwiększają efektywność  w pracy. Są skuteczną metodą w nauce lepszej odporności na stres oraz niwelują negatywne skutki zdrowotne chronicznego stresu. Metoda ta jest więc przydatna m.in. dla osób pracujących umysłowo, pod presją czasu albo dla sportowców. U osób starszych zwiększa szansę na zachowanie dobrej kondycji umysłowej oraz motywuje do aktywności.

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

INNE MOŻLIWOŚCI

INNE MOŻLIWOŚCI

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

Zobacz, co przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich podopiecznych. Terapie w HKF Centrum powstały z myślą o skutecznej pomocy i kompleksowym wsparciu dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Zapoznaj się z naszą ofertą!

Zobacz, co przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich podopiecznych. Terapie w HKF Centrum powstały z myślą o skutecznej pomocy i kompleksowym wsparciu dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Zapoznaj się z naszą ofertą!