NASZA MISJA

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

NASZA MISJA

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

HKF Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka powstało na bazie wieloletnich doświadczeń Fundacji Hemmersbach Kids’ Family w Polsce. Działania Fundacji od lat skupiają się na pomocy i wsparciu terapeutycznym dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Wiemy, że odpowiednio wczesna diagnoza i dobrze dobrana terapia stanowią podstawę prawidłowego rozwoju dzieci. Nasze działania skierowane są także do osób dorosłych i seniorów.

Postanowiliśmy poszerzyć zakres naszych aktywności i stworzyć profesjonalne centrum terapii i wsparcia dla dzieci,młodzieży, dorosłych i osób starszych w naszej siedzibie — we Wrocławiu.

HKF Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka powstało na bazie wieloletnich doświadczeń Fundacji Hemmersbach Kids’ Family w Polsce. Działania Fundacji od lat skupiają się na pomocy i wsparciu terapeutycznym dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Wiemy, że odpowiednio wczesna diagnoza i dobrze dobrana terapia stanowią podstawę prawidłowego rozwoju dzieci. Nasze działania skierowane są także do osób dorosłych i seniorów. Postanowiliśmy poszerzyć zakres naszych aktywności i stworzyć profesjonalne centrum terapii i wsparcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób straszych w naszej siedzibie — we Wrocławiu.

kropki_graficzka_lewo_960x80

NOWOCZESNE TERAPIE

NOWOCZESNE TERAPIE

kropki_graficzka_lewo_960x80

W HKF Centrum oferujemy innowacyjne techniki terapeutyczne takie jak EEG Biofeedback, integracja sensoryczna oraz terapia Snoezelen. Posiadamy profesjonalnie wyposażone w sprzęt sale, które zostały dostosowane do potrzeb konkretnych terapii.

Znajdziesz u nas kompleksową pomoc diagnostyczno-terapeutyczną dla dzieci z wieloma dysfunkcjami wieku rozwojowego, w tym m.in. ze spektrum autyzmu, zaburzeniami emocjonalnymi i nadpobudliwością psychoruchową, ale także z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

W HKF Centrum oferujemy innowacyjne techniki terapeutyczne takie jak EEG Biofeedback, integracja sensoryczna oraz terapia Snoezelen. Posiadamy profesjonalnie wyposażone w sprzęt sale, które zostały dostosowane do potrzeb konkretnych terapii.

Znajdziesz u nas kompleksową pomoc diagnostyczno-terapeutyczną dla dzieci z wieloma dysfunkcjami wieku rozwojowego, w tym m.in. ze spektrum autyzmu, zaburzeniami emocjonalnymi i nadpobudliwością psychoruchową, ale także z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

PROFESJONALIŚCI

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

PROFESJONALIŚCI

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

PROFESJONALIŚCI

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

Nasz zespół tworzą profesjonaliści i pasjonaci – ludzie, dla których najważniejszy jest drugi człowiek. Każdego dnia pracujemy na rzecz wsparcia rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasza oferta odpowiada na szerokie spektrum problemów terapeutycznych i rozwojowych. Prowadzimy specjalistyczne konsultacje oraz zajęcia terapii logopedycznej, terapii SI, terapii behawioralnej, terapii EEG Biofeedback, terapii Snoezelen. Celem HKF Centrum jest tworzenie miejsca dla dzieci i dorosłych, gdzie dzięki odpowiedniej pomocy, mają szanse na prawidłowy rozwój na wielu płaszczyznach. Dbamy, aby każde spotkanie zostało przez małych i dużych gości zapamiętane jak najlepiej.

Nasz zespół tworzą profesjonaliści i pasjonaci – ludzie, dla których najważniejszy jest drugi człowiek. Każdego dnia pracujemy na rzecz wsparcia rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasza oferta odpowiada na szerokie spektrum problemów terapeutycznych i rozwojowych.

Prowadzimy specjalistyczne konsultacje oraz zajęcia terapii logopedycznej, terapii SI, terapii behawioralnej, terapii EEG Biofeedback, terapii Snoezelen. Celem HKF Centrum jest tworzenie miejsca dla dzieci i dorosłych, gdzie dzięki odpowiedniej pomocy, mają szanse na prawidłowy rozwój na wielu płaszczyznach.

Dbamy, aby każde spotkanie zostało przez małych i dużych gości zapamiętane jak najlepiej.

kropki_graficzka_lewo_960x80

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

kropki_graficzka_lewo_960x80

14 lipca 2023 HKF Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka uzyskało zezwolenie na działalność jako Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Niepubliczna poradnia może oferować usługi, których nie prowadzi podmiot cywilny, np. wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci z niepełnosprawnością (WWR), rehabilitację niemowląt, terapię integracji sensorycznej, terapię zabawą, diagnozę spektrum autyzmu czy badanie neuropsychologiczne. Niepubliczna poradnia może oferować usługi odpłatnie lub na podstawie umów z innymi podmiotami. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

14 lipca 2023 HKF Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka uzyskało zezwolenie na działalność jako Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Niepubliczna poradnia może oferować usługi, których nie prowadzi podmiot cywilny, np. wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci z niepełnosprawnością (WWR), rehabilitację niemowląt, terapię integracji sensorycznej, terapię zabawą, diagnozę spektrum autyzmu czy badanie neuropsychologiczne. Niepubliczna poradnia może oferować usługi odpłatnie lub na podstawie umów z innymi podmiotami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

JAK MOŻEMY POMÓC TWOJEMU DZIECKU JAKO NPPP?

 • opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 • opinię w sprawie odroczenia rozpoczęcia przez dziecko obowiązku szkolnego
 • opinię w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 • szerszy zakres specjalistycznych i indywidualnie dostosowanych usług do potrzeb dziecka

 • krótsze terminy oczekiwania na diagnozę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • lepsze warunki lokalowe, nowoczesny specjalistyczny sprzęt, wykwalifikowanych terapeutów
 • budowanie długofalowej relacji z dzieckiem i opiekunami oraz ciągłość opieki
 • położenie w dobrej lokalizacji, z miejscem parkingowym

W przypadku chęci otrzymania opinii należy umówić wizytę konsultacyjną u psychologa. W celu skorzystania z usług w ramach oferty Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 574 009 218.

W przypadku chęci otrzymania opinii należy umówić wizytę konsultacyjną u psychologa. W celu skorzystania z usług w ramach oferty Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 574 009 218.

DOPASOWANE WSPARCIE

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

DOPASOWANE WSPARCIE

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

Odpowiednie wsparcie terapeutyczne to szansa na zdrową przyszłość dla dzieci i dorosłych. Wczesna diagnoza oraz specjalistyczna terapia poprawiają funkcjonowanie i wspierają całościowy rozwój dzieci i młodzieży.

Naszą pomoc świadczymy w kilku obszarach terapeutycznych:

 • Wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia Integracji sensorycznej
 • ADHD, ADD, autyzm

 • Trudności szkolne
 • Trudności i zaburzenia emocjonalne
 • Zaburzenia opozycyjno-buntownicze

 • Wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia Integracji sensorycznej
 • ADHD, ADD, autyzm
 • Trudności szkolne
 • Trudności i zaburzenia emocjonalne
 • Zaburzenia opozycyjno-buntownicze

MIEJSCE ZDROWIENIA I WYCISZENIA

MIEJSCE ZDROWIENIA I WYCISZENIA

kropki_graficzka_lewo_960x80
main_sekcja_centrum_lewy

Zapraszamy do naszych gabinetów i sal terapeutycznych oraz warsztatowych! Zapewniamy komfortowe warunki terapii  dla dzieci,dorosłych i seniorów, jak i miejsce wyciszenia dla oczekujących rodziców/opiekunów. Partner wyłączny i strategiczny to:

hemmersbach_partner_wyłączny_strategiczny_kolor
o centrum_sekcja

Zapraszamy do naszych gabinetów i sal terapeutycznych oraz warsztatowych! Zapewniamy komfortowe warunki terapii  dla dzieci, dorosłych i seniorów, jak i miejsce wyciszenia dla oczekujących rodziców/opiekunów.

hemmersbach_partner_wyłączny_strategiczny_kolor