fbpx

„Mamo, tato inaczej odbieram świat”

webinar_sekacja_lewo

Rozwój jest procesem bardzo dynamicznym, który przebiega indywidualnie, w pewnych ramach, które określone są, jako norma. Zaburzenia Spektrum Autyzmu (ASD) to całościowe zaburzenie, gdzie rozwój przebiega w odmienny sposób. Jak zrozumieć świat spektrum autyzmu?

W jaki sposób diagnozować ASD? Dlaczego warto to zrobić? Poznaj rzeczywistość i świat, w którym funkcjonują dzieci i młodzież z zaburzeniami spektrum auztymu.

Czym charakteryzuje się spektrum autyzmu?

Zaburzenia spektrum autyzmu to dość rozległa grupa trudności, gdzie można wyróżnić 3 grupy objawów, które są wspólne dla ASD. Bardzo charakterystyczny jest sposób nawiązywania relacji z innymi ludźmi. Dzieci/nastolatkowie mają dużą trudność w rozumieniu emocji i zachowań innych osób, dlatego mają kłopoty w funkcjonowaniu w grupach rówieśniczych. Drugą grupą symptomów jest komunikacja, która w ASD przebiega z opóźnieniem lub jest nietypowa bądź usztywniona. Trzecią grupą są powtarzalne zachowania, które mogą przejawiać się w codziennych czynnościach, zainteresowaniach czy wykonywanych ruchach.

To powoduje, że świat autystyka wygląda zupełnie inaczej niż osoby w normie rozwojowej. „Czuje mocniej, lub nie czuje, nie rozumiem gestów mimiki twarzy, nie potrafię dobrze się komunikować, wydaje mi się, że nie potrzebuje ludzi” – taka perspektywa to codzienność w ASD. Jest to związane z odmiennym działaniem mózgu, a co za tym idzie z różnorodnym odbieraniem rzeczywistości przez zmysły.

Tutaj może występować wysoka lub niska wrażliwość, ponieważ odczuwalność bodźców przebiega intensywnie lub bardzo słabo. Jednak z perspektywy osoby dorosłej lub rówieśników wiele zachowań dzieci i nastolatków w ASD jest niezrozumiałych lub wręcz dziwnych. 

 

Dlatego warto szukać diagnozy, która będzie pierwszym krokiem do zrozumienia i pomocy. W HKF Centrum uzyskasz kompleksową pomoc diagnostyczną

 ADOS-2 – Nowoczesny test do diagnozy spektrum autyzmu

webinar_sekacja_lewo

Z uwagi, że zaburzenia spektrum autyzmu to bardzo szeroka gama objawów i zachowań, warto do każdego przypadku podejść indywidualnie. Diagnozę stawia lekarz psychiatra, jednak często w proces diagnostyczny jest zaangażowanych wielu specjalistów np. pediatra, psycholog, neurolog, logopeda czy pedagog specjalny. Bardzo skutecznym sposobem diagnozy, który daje jednoznaczną odpowiedź na temat zaburzeń jest test ADOS-2, to uniwersalny sposób zbadania nasilenia cech spektrum autyzmu.

ADOS-2 to narzędzie diagnostyczne w postaci protokołu obserwacji określonych zachowań. Możliwa jest diagnoza już od 12. miesiąca życia do dorosłości. Badanie przeprowadza wykwalifikowany diagnosta, przygotowany do wyłapywania objawów autystycznych. Dokonuje tego poprzez:

  • obserwację,

  • rozmowę z dzieckiem/ nastolatkiem/dorosłym,

  • proponowanie wspólnych aktywności.

Pierwsze spotkanie to wywiad z rodzicem, opiekunem, na kolejnym dziecko lub nastolatek wykonuje test. Specjalista ocenia skalę nasilenia objawów, wynik badania jest podany w formie liczbowej. W przypadku osób dorosłych badanie polega na rozmowie i obserwacji zachowania. ADOS-2 to skuteczna metoda, ponieważ daje odpowiedź czy dziecko, nastolatek lub dorosły przejawia zachowania charakterystyczne w spektrum zaburzeń autystycznych. 

Dostarczenie wyników badania do lekarza psychiatry zdecydowanie ułatwia postawienie oficjalnej diagnozy medycznej. Zajrzyj na naszą stronę, aby uzyskać więcej szczegółów na temat testu ADOS-2 oraz innych diagnoz prowadzonych w HKF Centrum.