fbpx

NA CZYM POLEGA

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

NA CZYM POLEGA

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

WWR jest skierowane do najmłodszych, których rozwój zagrożony jest niepełnoprawnością i dysfunkcjami. Warunkiem zapisu jest posiadanie ważnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania oraz złożenie wniosku przyjęcia na zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 osobiście w HKF Centrum.

 

Nabór na rok szkolny 2023/2024 trwa.

 

Uwaga: W związku z tym, że mamy status Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej od niedawna, do końca grudnia zajęcia terapeutyczne w ramach WWR są pełnopłatne wg cennika usług HKF Centrum. Osoby, które zapiszą się w wyżej wymienionym terminie na WWR, od stycznia będą mogły korzystać z zajęć z dofinansowaniem. Usługi oferowane przez HKF Centrum nie są refundowane przez NFZ. Klienci ponoszą prywatne opłaty za świadczenia udzielane w HKF Centrum. Usługi WWR są częściowo finansowane z dotacji z budżetu gminy Wrocław.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu +48 574 009 218

WWR jest skierowane do najmłodszych, których rozwój zagrożony jest niepełnoprawnością i dysfunkcjami. Warunkiem zapisu jest posiadanie ważnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania oraz złożenie wniosku przyjęcia na zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 osobiście w HKF Centrum.

Nabór na rok szkolny 2023/2024 trwa.

Uwaga: W związku z tym, że mamy status Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej od niedawna, do końca grudnia zajęcia terapeutyczne w ramach WWR są pełnopłatne wg cennika usług HKF Centrum. Osoby, które zapiszą się w wyżej wymienionym terminie na WWR, od stycznia będą mogły korzystać z zajęć z dofinansowaniem. Usługi oferowane przez HKF Centrum nie są refundowane przez NFZ. Klienci ponoszą prywatne opłaty za świadczenia udzielane w HKF Centrum. Usługi WWR są częściowo finansowane z dotacji z budżetu gminy Wrocław.

Więcej informacji pod numerem telefonu +48 574 009 218

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

ZAPISY NA ZAJĘCIA WWR

ZAPISY NA ZAJĘCIA WWR

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

Ścieżki zapisów na WWR:

Kiedy, trzeba uzyskać opinię o WWR:

ROZWIŃ I SPRAWDŹ, JAK SIĘ ZAPISAĆ

1. Aby uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspierania rozwoju, należy złożyć wniosek do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która jest przydzielona ze względu na miejsce zamieszkania lub przeznaczona do szkoły/przedszkola dziecka.

 

2. DIAGNOZA w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Jej postawą jest wywiad z rodzicem/opiekunem i badanie psychologiczno-pedagogiczne dziecka. Warto zgromadzić dodatkową dokumentację np. opinię nauczycieli czy wyniki badań medycznych.

 

3. Zespół opiniujący na podstawie zebranych informacji rozpatruje, czy dziecko powinno pracować w ramach WWR i na jaki, okres czasu zajęcia są przewidziane (maksymalny do rozpoczęcia nauki szkolnej przez dziecko).

 

4. Z otrzymaną opinią należy udać się do HKF Centrum.

Kiedy dziecko ma opinię WWR:

ROZWIŃ I SPRAWDŹ, JAK SIĘ ZAPISAĆ

1. Z aktualną opinią o potrzebie wczesnego wspomagania należy zgłosić się do nas osobiście oraz wypełnić wniosek przyjęcia na zajęcia, który jest dostępny w dokumentach do pobrania (zob. poniżej).

 

2. Decyzja o przyjęciu dziecka na zajęcia terapeutyczne jest podejmowana przez nasz „Zespół WWR” w ciągu dwóch tygodni od zakończenia rekrutacji.

 

3. Można otrzymać od 4 do 8 godzin zajęć terapeutycznych miesięcznie. Zajęcia odbywają się z różnymi specjalistami w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

 

4. O wynikach zakwalifikowaniu dziecka na WWR informujemy telefonicznie.ROZWIŃ I SPRAWDŹ, JAK SIĘ ZAPISAĆ

DOKUMENTY DO POBRANIA

kropki_graficzka_lewo_960x80

DOKUMENTY DO POBRANIA

kropki_graficzka_lewo_960x80
kropki_graficzka_lewo_960x80

WSKAZANIA I EFEKTY

WSKAZANIA I EFEKTY

kropki_graficzka_lewo_960x80

Jeśli zauważasz, u swojego dziecka:

 • zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • opóźnienie rozwoju ruchowego
 • niepełnosprawność intelektualną
 • opóźnienie rozwoju mowy
 • wady wzroku i słuchu
 • zaburzenia zachowania/osobowości

 • zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • opóźnienie rozwoju ruchowego
 • niepełnosprawność intelektualną

 • opóźnienie rozwoju mowy
 • wady wzroku i słuchu
 • zaburzenia zachowania/osobowości

Rozwój dziecka jest procesem dynamicznym, a odpowiednio wprowadzone i dostosowane do potrzeb odziaływania terapeutyczne, dają szansę na zmniejszenie trudności u dzieci. Efekt programu WWR to znaczna poprawa funkcjonowania, zdobycie nowych umiejętności oraz przygotowanie do nauki szkolnej. Główne założenie to wyrównanie nieprawidłowości rozwojowych wpływając w terapeutyczny sposób na układ nerwowy poprawiają funkcjonowanie w sferze poznawczej, emocjonalnej oraz społecznej.

Rozwój dziecka jest procesem dynamicznym, a odpowiednio wprowadzone i dostosowane do potrzeb odziaływania terapeutyczne, dają szansę na zmniejszenie trudności u dzieci. Efekt programu WWR to znaczna poprawa funkcjonowania, zdobycie nowych umiejętności oraz przygotowanie do nauki szkolnej. Główne założenie to wyrównanie nieprawidłowości rozwojowych wpływając w terapeutyczny sposób na układ nerwowy poprawiają funkcjonowanie sfery:

SFERA POZNAWCZA

SFERA EMOCJONALNA

SFERA SPOŁECZNA

 • wzmocnienie pamięci
 • zdolności myślenia
 • koncentracji uwagi

 • lepsze radzenie sobie z emocjami
 • budowanie pewności siebie
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości

 • nabywanie umiejętności przestrzegania zasad
 • odnajdywanie się w grupie
 • nawiązywanie satysfakcjonujących relacji rówieśniczych

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

INNE MOŻLIWOŚCI

INNE MOŻLIWOŚCI

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

Zobacz, jakie inne możliwości przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich podopiecznych. Zapoznaj się, z pozostałą ofertą HKF Centrum!

Zobacz, jakie inne możliwości przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich podopiecznych. Zapoznaj się, z pozostałą ofertą HKF Centrum!