fbpx

Czym jest dysleksja?

webinar_sekacja_lewo

Okres szkolny stanowi początek wielu wyzwań dla każdego ucznia. Czytanie, pisanie, liczenie to kluczowe umiejętności, których opanowanie ma istotne znaczenie dla kolejnych etapów edukacji. Niemniej jednak czasami zdarzają się sytuacje, kiedy uczniowie napotykają trudności w identyfikacji liter, rozumieniu poleceń czy przekładaniu myśli na papier. Słowo „dysleksja” może wywoływać niepokój i niepewność u rodziców dzieci, które mają trudności z nauką. W tym wpisie omawiamy, czym jest dysleksja oraz na co należy zwrócić uwagę, aby jak najszybciej zidentyfikować to zaburzenie. Dowiedz się, jakie korzyści niesie ze sobą diagnoza oraz jaki potencjał posiadają dzieci i nastolatkowie z dysleksją.

Specyficzne trudności w nauce

Kłopoty w czytaniu lub pisaniu (pomimo normy intelektualnej i odpowiednich warunków środowiskowych) są określane jako specyficzne trudności w nauce. Wyróżniamy cztery rodzaje trudności: dysleksję, dysortografię, dysgrafię oraz dyskalkulię. Dysortografia dotyczy kłopotów związanych z opanowaniem poprawnej pisowni wyrazów i zasad ortografii. Dysgrafia polega na trudnościach w osiąganiu właściwego poziomu graficznego pisma, co skutkuje nieczytelnym lub nieestetycznym charakterem tekstu. Dyskalkulia natomiast objawia się problemami z rozumieniem oraz wykonywaniem operacji matematycznych.

dysl dod

 

 Dysleksja – objawy

webinar_sekacja_lewo

Dysleksja to zaburzenie, które wpływa na odbiór i przetwarzanie języka pisanego, towarzyszą mu różnorodne trudności językowe i komunikacyjne. Pierwsza grupa objawów związana jest z czytaniem, obejmując M.in. wolne tempo, kłopoty z przyswojeniem słów oraz zrozumienie czytanego tekstu. Kolejna grupa symptomów dotyczy rozumienia mowy, w szczególności złożonych zwrotów czy poleceń. Dysleksja charakteryzuje się także problemami w pisaniu, przede wszystkim nieczytelnym pismem, przestawianiem liter oraz błędami ortograficznymi. Występują także kłopoty w przekształceniu dźwięków w litery. Charakterystyczne są także problemy z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem informacji.

 

Z uwagi na to, że objawy są dość złożone i utrudniają funkcjonowanie szkolne, powodują ogólną niechęć do nauki. Ponieważ czytanie stanowi fundament wszystkich szkolnych przedmiotów, trudności w zrozumieniu poleceń wpływają nie tylko na osiągnięcia w „języku polskim”, lecz również w wielu innych dziedzinach. Pomimo wysiłków, uczniowie doświadczają porażek, co z kolei może prowadzić do obniżenia samooceny i gorszego samopoczucie.

Sygnały alarmowe dysleksji

 

Warto zwrócić uwagę na pierwsze symptomy trudności szkolnych, zwłaszcza te związane z czytaniem i pisaniem m.in. wolne czytanie, głoskowanie czy przekręcanie wyrazów. Mogą pojawić się przypadki szybkiego czytania z dużą ilością błędów. Charakterystyczne jest również mylenie podobnych głosek oraz dodawanie lub pomijanie liter czy sylab. Należy zauważyć także błędy ortograficzne czy w przepisywaniu tekstu oraz trudności z tabliczką mnożenia i gramatyką. Ponieważ dla dziecka z dysleksją trudne jest zapamiętanie więcej niż jednego polecenia, może mieć kłopoty z nauką wiersza na pamięć czy tekstu piosenki.

 

Wczesna diagnoza oraz odpowiednie wsparcie dziecka z dysleksją mają istotny wpływ na jakość życia i możliwość pełnego rozwoju. HKF Centrum Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oferuje kompleksową diagnozę dysleksji. Jednak to rodzic lub nauczyciel powinien zauważyć zachowania, które mogą być objawami dysleksji.

Potencjał dziecka z dysleksją

webinar_sekacja_lewo
dysl dod 2

Dzieci z dysleksją mają ogromne możliwości i talenty, które czasem mogą być ukryte za trudnościami z czytaniem i pisaniem. Potrafią postrzegać świat wielozmysłowo, mają bogatą wyobraźnię i często wykazują uzdolnienia artystyczne w dziedzinach takich jak: sztuka, muzyka, czy nauki ścisłe. Ich myślenie sprzyja kreatywnemu podejściu do problemów i odkrywaniu nowych rozwiązań. Wśród znanych osób z dysleksją można wymienić takie postacie jak: Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeusz Mozart, Agatha Christie czy Tom Cruise.  

 

Dysleksja stanowi wyzwanie, ale również szansę na odkrywanie talentów i zdolności. Zrozumienie i akceptacja tej różnorodności są kluczem do sukcesu. Wczesna diagnozawsparcie terapeutyczne dają im szansę na rozwinięcie tych zdolności. Dzięki odpowiedniej pomocy ze strony terapeutów, nauczycieli, dzieci z dysleksją mogą przekształcić trudności w siłę i odkryć swój pełen potencjał.

Bibliografia: