fbpx

Czym jest Integracja Sensoryczna?

webinar_sekacja_lewo

Rodzice wychowując dzieci mierzą się z wieloma wyzwaniami, które obejmują nie tylko zaspokajanie ich podstawowych potrzeb. Przede wszystkim wspierają  rozwój najmłodszych, który przebiega na wielu połączonych ze sobą płaszczyznach. Zrozumienie pewnych procesów zdecydowanie ułatwia im sprostanie tym wyzwaniom. Termin Integracja Sensoryczna brzmi tajemniczo, jednak wiąże się z codziennym funkcjonowaniem dziecka. Poznaj, czym jest Integracja Sensoryczna, jakie znaczenie ma w rozwoju dziecka oraz w jaki sposób można ją wspierać.

 

Integracja Sensoryczna (SI) wiąże się z rozwojem zmysłów u dzieci. Maluchy od chwili narodzin odbierają świat poprzez zmysły, a pierwszych wrażeń sensorycznych doświadczają już w życiu płodowym. Z uwagi, że zmysły rozwijają się przez całe dzieciństwo, ma to ogromny wpływ na funkcjonowanie fizyczne, społeczne i emocjonalne. Dziecko od pierwszych chwil życia dotyka, słyszy dźwięki, rozpoznaje zapach, czuje własne ciało. Wszystkie te czynności wymagają zaangażowania układu sensorycznego. 

si dod

Pamiętaj, że zmysły to nie tylko wzrok, węch, smak, dotyk i słuch; istnieją także dwa bardziej „ukryte” zmysły, które są niezwykle istotne dla prawidłowego rozwoju. Są to równowaga i propriocepcja. Równowaga pozwala nam utrzymać stabilną pozycję ciała i orientację w przestrzeni. Propriocepcja określana jest również jako zmysł kinestetyczny ponieważ odpowiada za postrzeganie pozycji własnego ciała w przestrzeni i jego ruchów bez użycia wzorku. Dzięki propriocepcji dziecko wie, czy wykonuje określone ruchy.

Bodźce, a Integracja Sensoryczna

Integracja Sensoryczna to proces przetwarzania bodźców sensorycznych płynących z otoczenia i łączeniu ich w spójne doświadczenia. Prawidłowy przebieg Integracji Sensorycznej pozwala nam właściwie reagować i adaptować się do różnych sytuacji, co sprawia, że odbieramy świat jako przyjazne środowisko.

 

Jednak sytuacja staje się trudniejsza, kiedy proces integracji bodźców jest zakłócony, wówczas mogą występować zaburzenia SI. Trudności w przetwarzaniu i reagowaniu na bodźce mogą objawiać się nadwrażliwością lub niedowrażlwiością na bodźce słuchowe, wzrokowe, dotykowe. Dzieci  mają trudności z koncentracją uwagi, problemy emocjonalne, obniżony lub podwyższony poziom napięcia mięśniowego. Warto wówczas szukać profesjonalnego wsparcia w postaci terapii SI.

Terapia Integracji Sensorycznej

webinar_sekacja_lewo
si dod

Terapia sensoryczna obejmuje różne ćwiczenia angażujące ciało i układ zmysłów. Terapeuta  wykorzystystuje specjalistyczne sprzęty i pomoce edukacyjne. Z uwagi że, zajęcia odbywają się w specjalnie zaprojektowanej sali, pod okiem przeszkolonego terapeuty SI  cel terapii jest dostosowywany do potrzeb dziecka. Może to być wyciszenie lub pobudzenie układu nerwowego. Pierwsze spotkanie opiera się na ocenie sposobu, w jaki dziecko przetwarza informacje sensoryczne. Uzyskana w ten sposób diagnoza wskazuje obszary do pracy terapeutycznej.

HKF Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka we Wrocławiu oferuje diagnozęterapię bez konieczności długiego oczekiwania w kolejce.

W podsumowaniu zapraszamy do przeczytania naszego e-poradnika „Rozwój zmysłów u dzieci, a Integracja Sensoryczna”, z którego dowiesz się:

  • Czym jest Teoria Integracji Sensorycznej?
  • Które zachowania mogą wskazywać na problemy z Integracją Sensoryczną?
  • Jakie zabawy można wykorzystać w domu, aby stymulować rozwój zmysłów u najmłodszych?