ADHD

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

ADHD

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) to zaburzenie zachowania, które charakteryzuje się występowaniem objawów nadruchliwości, impulsywności oraz trudnościami w koncentracji uwagi. Procedura diagnostyczna ADHD jest złożonym procesem, który wymaga oceny objawów dziecka w sferze poznawczej, ruchowej i emocjonalnej w różnych kontekstach.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) to zaburzenie zachowania, które charakteryzuje się występowaniem objawów nadruchliwości, impulsywności oraz trudnościami w koncentracji uwagi. Procedura diagnostyczna ADHD jest złożonym procesem, który wymaga oceny objawów dziecka w sferze poznawczej, ruchowej i emocjonalnej w różnych kontekstach.

WSKAZANIA

 • bardzo duża ruchliwość
 • przeszkadzanie w czasie lekcji szkolnych
 • trudności z nauką i zachowaniem w szkole
 • niecierpliwość

 • łatwość rozpraszania się
 • duże roztargnienie i brak organizacji
 • impulsywność i agresja
 • działanie bez namysłu i zastanowienia

ETAPY BADANIA DZIECI PODCZAS DIAGNOZY ADHD

KROK 1

WYWIAD Z

WSTĘPNY

KROK 2

BADANIE

DZIECKA

KROK 3

WYKONANIE TESTU

CONNERS 3

KROK 4

OMÓWIENIE

WYNIKÓW

ŚCIEŻKA DIAGNOSTYCZNA W HKF CENTRUM

KROK 1

WYWIAD Z

WSTĘPNY

KROK 2

BADANIE

DZIECKA

KROK 3

WYKONANIE TESTU

CONNERS 3

KROK 4

OMÓWIENIE

WYNIKÓW

Diagnoza ADHD jest podstawą przygotowania odpowiedniego wsparcia terapeutycznego oraz edukacji rodziców/opiekunów i nauczycieli nt. metod wychowawczych czy sposobów komunikacji z dzieckiem czy nastolatkiem. ADHD nie znika wraz z wiekiem i dotyczy również osób dorosłych. W procesie diagnozowania najmłodszych pod kątem ADHD, nasi specjaliści wykorzystują Test Conners 3, natomiast w przypadku dorosłych to test DIVA 5. Wyniki testu są pomoce w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszej oficjalnej diagnozy. Może być konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań neurologicznych.

Diagnoza ADHD jest podstawą przygotowania odpowiedniego wsparcia terapeutycznego oraz edukacji rodziców/opiekunów i nauczycieli nt. metod wychowawczych czy sposobów komunikacji z dzieckiem czy nastolatkiem. ADHD nie znika wraz z wiekiem i dotyczy również osób dorosłych. W procesie diagnozowania najmłodszych pod kątem ADHD, nasi specjaliści wykorzystują Test Conners 3, natomiast w przypadku dorosłych to test DIVA 5. Wyniki testu są pomoce w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszej oficjalnej diagnozy. Może być konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań neurologicznych.

kropki_graficzka_lewo_960x80

DYSLEKSJA

DYSLEKSJA

kropki_graficzka_lewo_960x80

Dysleksja to zaburzenie rozwoju poznawczego objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania. Przyczyny związane są z neurobiologią mózgu, nie z poziomem ilorazu inteligencji czy motywacją do nauki. Bardzo ważna jest diagnoza i szybko wdrożona terapia, ponieważ pozytywnie wpływa na funkcjonowanie dziecka i zdobywanie wiedzy w szkole. Uzyskanie oficjalnej diagnozy zapewnia dziecku dodatkowe wsparcie w szkole w postaci wydłużonego czasu na sprawdzianach/testach oraz wpływa na kryteria ocen postępów w nauce.

Dysleksja to zaburzenie rozwoju poznawczego objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania. Przyczyny związane są z neurobiologią mózgu, nie z poziomem ilorazu inteligencji czy motywacją do nauki. Bardzo ważna jest diagnoza i szybko wdrożona terapia, ponieważ pozytywnie wpływa na funkcjonowanie dziecka i zdobywanie wiedzy w szkole. Uzyskanie oficjalnej diagnozy zapewnia dziecku dodatkowe wsparcie w szkole w postaci wydłużonego czasu na sprawdzianach/testach, czy innych kryteriach ocen postępów w nauce ucznia.

 

WSKAZANIA

 • trudność w rozpoznawaniu liter i głoskowaniu słów
 • powolna prędkość czytania
 • brak zrozumienia czytanego i pisanego tekstu

 • błędy ortograficzne
 • kłopot z zapamiętywaniem słów
 • niewyraźne pismo

Diagnoza dysleksji jest wykonywana przez psychologa i pedagoga oraz składa się z kilku etapów. Rodzic powinien dostarczyć opinię ze szkoły, zeszyty dziecka oraz inne dokumenty związane z wcześniejszymi badaniami psychologicznymi lub pedagogicznymi. Po wykonaniu diagnozy NPPP wystawia pisemną opinię do 30 dni od zakończenia diagnozy. Opinia obejmuje także wskazania konkretnych działań terapeutycznych dostępnych w HKF Centrum. 

Diagnoza dysleksji jest wykonywana przez psychologa i pedagoga oraz składa się z kilku etapów. Rodzic powinien dostarczyć opinię ze szkoły, zeszyty dziecka oraz inne dokumenty związane z wcześniejszymi badaniami psychologicznymi lub pedagogicznymi. Po wykonaniu diagnozy NPPP wystawia pisemną opinię do 30 dni od zakończenia diagnozy. Opinia obejmuje także wskazania konkretnych działań terapeutycznych dostępnych w HKF Centrum. 

ETAPY BADANIA DZIECI PODCZAS DIAGNOZY DYSLEKSJI

KROK 1

TEST

INTELIGENCJI

Pierwszy krok w czasie, którego jest wymagana obecność rodzica, to wykonanie przez psychologa testu, który mierzy poziom inteligencji oraz zdolności poznawczych dziecka. Test powinien być przeprowadzony w godzinach porannych lub okołopołudniowych, a dziecko powinno być wyspane i nie iść tego dnia do szkoły. Czas trwania badania ok 1.5 godziny.

KROK 2

TEST

DYSLEKSJI

Kolejny krok to wykonanie testu oceniającego zdolności czytania i pisania dziecka, w tym umiejętności rozpoznawania dźwięków, poprawnej pisowni i rozumienia czytanego tekstu. Test przeprowadzany jest przez psychologa, który dostosowuje zadania do wieku badanego. Godzina wykonanie testu jest dowolna, a czas trwania to ok. 1,5 godziny.

KROK 3

DIAGNOZA

PEDAGOGICZNA

Pedagog ocenia i analizuje zdolności, potrzeby, osiągniecia i trudności ucznia. Diagnoza obejmuje ocenę umiejętności i specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz analizę stylu uczenia się dziecka. Czas trwania badania to ok 1 godzina.

ETAPY BADANIA DZIECI PODCZAS DIAGNOZY DYSLEKSJI

KROK 1

TEST

INTELIGENCJI

Pierwszy krok w czasie, którego jest wymagana obecność rodzica, to wykonanie przez psychologa testu, który mierzy poziom inteligencji oraz zdolności poznawczych dziecka. Test powinien być przeprowadzony w godzinach porannych lub okołopołudniowych, a dziecko powinno być wyspane i nie iść tego dnia do szkoły. Czas trwania badania ok 1.5 godziny.

KROK 2

TEST

DYSLEKSJI

Kolejny krok to wykonanie testu oceniającego zdolności czytania i pisania dziecka, w tym umiejętności rozpoznawania dźwięków, poprawnej pisowni i rozumienia czytanego tekstu. Test przeprowadzany jest przez psychologa, który dostosowuje zadania do wieku badanego. Godzina wykonanie testu jest dowolna, a czas trwania to ok. 1,5 godziny.

KROK 3

DIAGNOZA

PEDAGOGICZNA

Pedagog ocenia i analizuje zdolności, potrzeby, osiągniecia i trudności ucznia. Diagnoza obejmuje ocenę umiejętności i specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz analizę stylu uczenia się dziecka. Czas trwania badania to ok 1 godzina.

POZNAJ NASZE TERAPIE

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

POZNAJ NASZE TERAPIE

Zobacz fotorelację z naszych wydarzeń.

Zobacz, co dokładnie przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich podopiecznych. Terapie w HKF Centrum powstały z myślą o skutecznej pomocy i kompleksowym wsparciu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapoznaj się z naszą propozycją!

Zobacz, co dokładnie przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich podopiecznych. Terapie w HKF Centrum powstały z myślą o skutecznej pomocy i kompleksowym wsparciu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapoznaj się z naszą propozycją!